Groep
Zwolse Historische Vereniging
16/02/2016
730
19 items

Zwolse Historische Vereniging

De Zwolse Historische Vereniging (ZHV) is in 1983 opgericht met het doel om de uitbreiding en verspreiding van de kennis omtrent de geschiedenis van Zwolle te bevorderen. Een van de belangrijkste activiteiten daarbij is de uitgave van het Zwols Historisch Tijdschrift, dat vier keer per jaar verschijnt. Verder worden lezingen en excursies georganiseerd en wordt om de twee jaar de Zwolse Historische Quiz gehouden. De ZHV werkt veel samen met andere organisaties, die actief zijn op het gebied van de geschiedenis van de stad Zwolle. Dat geldt met name voor het Historisch Centrum Overijssel, dat is ontstaan na een fusie van het Gemeentearchief van Zwolle en het Rijksarchief Overijssel in Zwolle.

Bestuur

Het bestuur van de ZHV bestaat uit:

H.S.A. van Nieukerken,  voorzitter

S. ten Veen, secretaris

H. van der Zwaag, penningmeester

J.G. Kam

J.M.E.H. Gulikers

 

De ZHV  is een zogenaamde ANBI-instelling (nummer 8137.17.887) en aanvaardt graag schenkingen om de doelstelling van de vereniging verder te verbeteren. Iedereen die actief aan de ZHV is verbonden, doet dat op vrijwillige basis. Het jaarverslag van de activiteiten en en het jaarverslag plus begroting voor het nieuwe jaar van de penningmeester worden elk jaar voorafgaande aan de algemene ledenvergadering op de website gepubliceerd.

 

Lid worden

U kunt zich hier opgeven als lid van de Zwolse Historische Vereniging.

Na aanmelding ontvangt u alle reeds verschenen nummers in het betreffende jaar en een nota.

De contributie bedraagt slechts €25,- per jaar.